Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

img096

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งม...

img095

ที่ลป.0018.1/ว12951 ลว. 25 พ.ค.2560 เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันการสร้างความปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

ดาวน์โหลด เอกสาร ไฟล...

d

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง อำเภอเสริมงามโดยวิธี e-bidding

อำเภอเสริมงาม จังหวั...

d

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ของอำเภอห้างฉัตร

สามารถคลิกดูได้ตามด้...

img067_page_1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทปค.จว./อ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 โหลดกำหนดการและแบบต...

SAMSUNG CSC

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม

วันอังคาร ที่ 25  เม...

l

การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)

การตรวจติดตามเพื่อเพ...

a44

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒...

SAMSUNG CSC

ปลัดจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งคณะนายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ คาราวะรดน้ำดำหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑๘ เมษา...

bi4

นักปั่นชาวลำปางกว่า400คนร่วมปั่นตามรอยเท้าพ่อพร้อมร่วมเปิดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

วันนี้( 9 เมษายน 256...

d

ประกาศสอบราคาจ้าง

อำเภอห้างฉัตรขอส่งปร...

p

เผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง

อำเภอห้างฉัตร มีความ...

rod0

เริ่มแล้ว งานรำลึกประวัติศาสตร์ 101 ปี รถไฟ รถม้าลำปาง

เช้าวันนี้ ( 1 เม.ย....

SAMSUNG CSC

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม

วันนี้ วันพฤหัสบดี ท...

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

ราคากลาง.pdf รายละเอ...

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

ประกาศจังหวัด.pdf

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

img096

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งม...

img095

ที่ลป.0018.1/ว12951 ลว. 25 พ.ค.2560 เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันการสร้างความปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

ดาวน์โหลด เอกสาร ไฟล...

d

ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง อำเภอเสริมงามโดยวิธี e-bidding

อำเภอเสริมงาม จังหวั...

d

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ของอำเภอห้างฉัตร

สามารถคลิกดูได้ตามด้...

img067_page_1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทปค.จว./อ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง

 โหลดกำหนดการและแบบต...

SAMSUNG CSC

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม

วันอังคาร ที่ 25  เม...

l

การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (Achievement Monitoring System)

การตรวจติดตามเพื่อเพ...

a44

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒...