Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จังหวัดเคลื่อนที่

SAMSUNG CSC

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม

วันอังคาร ที่ 25  เม...

SAMSUNG CSC

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา บ้านแม่ตา หมู่ที่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม

วันนี้ วันพฤหัสบดี ท...

%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%87-16-%e0%b8%81-%e0%b8%9e-_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%96_0065

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ม.2 ต.บุญนาคพัฒนา

วันที่ 16 ก.พ. 2560 ...

num11

สานพลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมน้ำพระทัยพระราชทานแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารในจังหวัดลำปาง (ชมคลิป)

ที่ อาคารหอประชุมเอน...

001_3

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ หน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการประชาชน

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ...